Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas eshopu fizzo.eu, Social Creative, LLC, se sídlem 219 W 9th St, Wilmington, DE 19801, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení , název společnosti, e-mail, telefonní číslo, IP Adresy, Odkazy na sociální profily

2. IP adresu, odkaz na profily, Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem doručení služeb a zkvalitnění poskytovaných služeb Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje eshopu.

5. Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru b. Agentura zpracovávající marketing c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů nebo se obrátit na soud.